Menü Kapat


Kapalı spor salonu zemin kaplama uygulaması nasıl yapılır?

Öncelikle uygulama yapılacak zeminin düz, pürüzsüz ve temizlenmiş olması gerekmektedir. Nemden, çeşitli kimyasallardan ve maddelerden arındırılmış bir zemin astar uygulaması için uygundur. Genellikle kapalı spor salonlarında astar tercihi poliüretan bazlı ve tek komponentli astardır. Astar uygulaması sonrası gerekli kuruma süresi beklenmelidir.

Astar sonrası iki farklı uygulama tercih edilebilir. Bunlardan birincisi, SBR kauçuk rulo ile yapılabilen uygulamadır. SBR Rulo uygulanacak zemine astar sonrası poliüretan bazlı, çift komponentli kauçuk yapıştırıcısı uygulanmalıdır. SBR rulo ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda tercih edilebilir. Kauçuk rulo yapıştırıldıktan sonra, tam mukavemet için gerekli süre beklenmelidir. Bir diğer uygulama ise dökme SBR uygulamasıdır. Bu sistem için ise yerinde uygulama yapılması gerekmektedir, kauçuk bağlayıcı (binder) ile SBR granüller yapıştırılarak finişer yardımıyla talep edilen kalınlıkta uygulama yapılmalıdır. Dökme uygulama sonrası gerekli kuruma süresi beklenmelidir.

Kauçuk katman sonrası, SBR rulo veya yerinde dökme sistem uygulaması yapıldıktan sonra poliüretan bazlı macun ile kauçuk granüllerin aralarındaki boşluklar kapatılır ve zemin diğer katman uygulamaları için hazır hale getirilir.  Macun tam kuruma süresini tamamladıktan sonra poliüretan kaplama ürününe geçilmelidir.

Macun uygulaması sonrasında, poliüretan self leveling kaplama uygulaması yapılır. Önerilen sarfiyatlara tüm sistem ürünlerinde olduğu gibi bu üründe de dikkat edilmesi gerekmektedir. Çift komponentli, poliüretan bazlı kaplama ürünü zemine tatbik edildikten sonra son işleme geçebilmek için gerekli kuruma süresi beklenmelidir.

Son kat boya işlemi ihtiyaç duyulan sarfiyatlarda ve renklerde zemine uygulanmalıdır. Oyun alanı ve çizgi dışı alanlar farklı renklerde yapılabilir. İki kat olarak son kat boya uygulaması yapılmalıdır, tam kuruma süresi beklendikten sonra çizgi boyası ile oyun alanları belirlenmelidir.

Uygulamanın tüm aşamalarında talep edilen sarfiyatlara ve katlar arası geçişlerde kuruma süresinin beklenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca çalışmanın yapılacağı andaki hava sıcaklığı ve nem gibi şartlar uygulama koşullarına uygun olmalıdır. Kapalı spor salonu sistemi ortalama olarak 10mm kalınlıkta yapılmaktadır.